caticonslite_bm_alta.s. vrijdag geen springles

Er is a.s. vrijdag (22 mei) geen springles! Geef het even aan elkaar door!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

caticonslite_bm_altVanavond geen springles!

Vanavond (1 mei) is er geen springles. Guido is verhinderd en ik heb geen vervanger kunnen vinden. Geef het even aan elkaar door!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Agenda ALV dinsdag 21 april a.s.

Aanstaande dinsdag 21 april zal onze ALV plaatsvinden in de foyer van de manege, aanvang 20.00 uur.

Agenda

1.         Opening door de voorzitter

2.         Ingekomen stukken

3.         Notulen Algemene Ledenvergadering 11 november 2014

4.         Jaarverslag 2014 van de secretaris

5.         Financieel jaarverslag 2014

6.         Verslag van de kascommissie

7.         Verkiezing van de leden van de kascommissie

8.         Bestuurssamenstelling

Michiel Zelvelder is aftredend. Hij stelt zichzelf herkiesbaar.

9.         Bestuursmededelingen

10.       Bekendmaking/huldiging clubkampioen dressuur paarden

11.       Agenda seizoen 2015/2016

12.       Logo RV & PC De Nieuwe Heuvel

13.       Rondvraag

14.       Sluiting

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

ALV op 21 april a.s.

Beste leden,

De ALV van onze kring, waarin de wedstrijdkalender indoor 2015/2016 wordt vastgesteld, is op dezelfde datum/tijd/locatie als de ALV van onze vereniging. Omdat dit natuurlijk niet praktisch is, hebben wij besloten onze ALV een week naar achter te verplaatsen, naar dinsdagavond 21 april.

De vergaderstukken zullen per mail worden toegezonden.

Het bestuur

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

caticonslite_bm_altGeen springles vanavond!

Er is vanavond geen springles door de vele afmeldingen i.v.m. Goede Vrijdag. Geef het even aan elkaar door!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen