caticonslite_bm_altWie komen er vanavond spingen???

Let op: vanavond zal de springles overgenomen worden door Janine Opendorp. Vanwege de hitte willen wij heel graag weten of iedereen gewoon naar les komt vanavond. Het zou zonde zijn drie lessen te plannen als er ook wat samengevoegd kan worden.

Kom je niet, wil je je dan afmelden bij Ilona? 06-23921426

Bedankt alvast!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

caticonslite_bm_altExtra training voltigevereniging 13 juli a.s.

Beste voltigeurs en ouders,

Op zondag 13 juli is het zover: alle groepen van VV De Nieuwe Heuvel krijgen een middag les van de voltigeurs van team I onder leiding van Barbara en Sandra!

De training is van 14.00 tot 17.00 uur en er wordt getraind op de grond, de ton en het paard. Tussendoor is er een korte drinkpauze. Drinken krijgen ze van ons, maar het is wel verstandig om een extra flesje water mee te geven!  Graag om kwart voor twee aanwezig zijn zodat we nog het een en ander uit kunnen leggen.

Aan het einde geven de voltigeurs van team I nog een korte demonstratie op Formaat. Zij zijn dit jaar twee keer tweede geworden op de internationale wedstrijden in Ermelo en Moorsele (België) en gaan op 13 september naar de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo.

Nog een laatste vraag: wil iedereen zo spoedig mogelijk (op een briefje) aangeven wanneer je er niet bent i.v.m. met vakantie? Dan kunnen wij onze lessen erop aanpassen en doorgeven wanneer er geen les is.

We zien jullie allemaal graag op zondag 13 juli!!!!

Groetjes,

Team I, Barbara en Sandra

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

caticonslite_bm_altCrosslessen weer op de kalender!

Ze zijn weer op de kalender gezet, onze jaarlijkse crosslessen.

Op vrijdagavond 13 en 27 juni a.s. zullen de springlessen vervallen. In plaats daarvan geeft Guido een tweetal crosslessen.

We gaan dit jaar twee keer crossen op het mooie terrein van de KNHS in Ermelo. De aanvang van de les is 19.00 uur. Bij veel animo wordt er evt. in twee groepen gesprongen of er wordt een extra les ingepland.

De les kost € 12,50 per combinatie per keer, inclusief een hapje en een drankje om weer bij te komen. Dit bedrag kan op de dag zelf worden voldaan.

Meedoen? Geef je dan snel op bij Marc: marcmattijssen@hotmail.com. Vermeld ook even je niveau en of je met een paard/pony komt!

Lessende leden gaan voor niet-lessende leden.

Let op: het dragen van een bodyprotector is verplicht!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Foto’s outdoor dressuur 10 mei en Bixie 17 mei online!

Er is gefotografeerd op onze evenementen van de afgelopen twee weekenden. Bijgaand de links naar de foto’s.

Outdoor dressuur 10 mei:

http://www.jan10fotografie.nl/

Bixiewedstrijd 17 mei:

Facebook.com/DyanneFotografie
DyanneFotografie.weebly.com

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

caticonslite_bm_altReminder: vanavond Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Even een laatste reminder: vanavond staat de Algemene Ledenvergadering weer op de agenda. Aanvang: 20.00 uur in de zijzaal van de foyer. We hopen velen van jullie te mogen begroeten.

Het bestuur

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 3 december 2013

4. Jaarverslag 2013 van de secretaris

5. Financieel jaarverslag 2013

6. Verslag van de kascommissie

7. Verkiezing van de leden van de kascommissie

8. Bestuurssamenstelling

Het bestuur stelt voor als bestuurslid te benoemen Karin de Gee. Zij zal Cindy Top vervangen als wedstrijdsecretaris binnen het bestuur. Cindy zal verdergaan als algemeen bestuurslid. Mocht er iemand hier een principieel bezwaar tegen hebben, verzoeken wij jullie dit schriftelijk te melden bij de secretaris voor 13 april a.s. Er zijn geen bestuursleden aftredend/herkiesbaar, er wordt een extra bestuursfunctie gecreëerd.

9. Bestuursmededelingen

10. Bekendmaking/huldiging clubkampioen dressuur paarden 2014

11. Agenda seizoen 2014/2015

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Let op: de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 december 2013 zijn per mail toegezonden aan de leden. Het financieel jaarverslag 2013 zal op de vergadering beschikbaar zijn. Niets ontvangen: mail Ilona via info@denieuweheuvel.nl.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen