De vereniging

Logo De Nieuwe HeuvelDe vereniging heet voluit de “Lunterse Ruitervereniging en Ponyclub De Nieuwe Heuvel” en is opgericht op 28 oktober 1978.

De vereniging heeft tot doel “het beoefenen of doen beoefenen van de paarden- en ponysport in verenigingsverband”, onder andere door het geven van lessen en training. Daarnaast bevorderen we de sport waar mogelijk en worden er regelmatig wedstrijden georganiseerd.

Binnen de vereniging kennen we 4 activiteiten:

Alle activiteiten (binnen en buiten) vinden in principe plaats in Lunteren op Manege en Hengstenstation De Nieuwe Heuvel.

De vereniging heeft een 5-koppig bestuur dat handelt volgens de door de leden goedgekeurde statuten en huishoudelijk regelement. Deze regelementen zijn door een ieder in te zien op deze site.

Wij willen deze site gebruiken om iedereen zo goed mogelijk te informeren over datgene wat wij te bieden hebben.

Reacties zijn gesloten.