Ponyclub

Arno Zegers
Arno Zegers

De ponyclub van onze vereniging groeit gestaag en mag zich de laatste tijd verheugen op steeds meer leden. De dressuurlessen van de ponyclub worden verzorgd door Annemarie van Seventer en Sandra Jansen.

De springlessen worden op de vrijdag gegeven door Arno Zegers van 18.15 - 19:00 en van 19.00 - 19:45 uur (zie Springen) (afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen lessen samengevoegd worden, dit wordt tijdig gecommuniceerd in de WhatsApp-groep).

 

Om deel te nemen aan de springlessen heb je goedkeuring nodig van je dressuurinstructrice. Indien de vaste instructie verhinderd is, doen we ons best om goede vervanging te regelen zodat de lessen door kunnen gaan. Kom je voor het eerst naar dressuur- of springles, dan kan dit alleen wanneer de vaste instructie er is.

Voor aanvang van de springlessen bouwen we met elkaar het parcours op en na afloop van de laatste les ruimen we het parcours samen weer op.

 

De ponyclublessen zijn als volgt:

 

  • maandag    18:00-18:45    Dressuurles
  • vrijdag         18:15-19:00    Springles 1e groep
  • vrijdag         19:00-19:45    Springles 2e groep

 

 

Daarnaast worden er regelmatig andere activiteiten georganiseerd. Belangrijk voor onze club is de hulp die we van jullie ouders krijgen bij de wedstrijden/activiteiten. Zonder die hulp zou het allemaal niet zo vlekkeloos verlopen. Doe je best en maak ook jouw ouders enthousiast om met ons mee te doen!

 

Pony’s van 8 jaar en jonger die aan de wedstrijdsport meedoen, moeten jaarlijks worden gemeten door een bondsvertegenwoordiger.

 

Indien het niet mogelijk is om de les bij te wonen, verwachten we dat je jezelf afmeldt bij de instructie, dit kan gemakkelijk via de dressuurles en springles WhatsApp-groep waar we alle leden aan toevoegen.