privacy verklaring RV & PC De Nieuwe Heuvel

mei 2018

 

RV en PC De Nieuwe Heuvel vindt uw privacy belangrijk en gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Informatie aanvraag

Via ons email adres (te vinden op onze website) kunt u ons vragen stellen over lidmaatschap etc. Gegevens die u ons hierbij verstrekt, veelal uw email adres, naam en eventueel telefoonnummer, gebruiken wij uitsluitend voor het verwerken van uw (aan)vraag. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt behalve als dat nodig is voor het uitvoeren van uw (aan)vraag (bijvoorbeeld bij de sportbond KNHS) of indien de wet ons dit voorschrijft. Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig voor het correct uitvoeren van uw (aan)vraag en tot een jaar daarna.

 

Uitvoering van een overeenkomst/lidmaatschap

Indien u lid bent van onze vereniging, bewaren wij een beperkt aantal persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt behalve als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of indien de wet ons dit voorschrijft. Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en tot een jaar daarna.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben diverse organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Links naar andere websites

De website van RV & PC De Nieuwe Heuvel bevat een aantal  links naar andere websites die buiten ons domein liggen. Deze links zijn geplaatst om u als gebruiker van onze site verder te informeren. RV e PC De Nieuwe Heuvel is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

 

Inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

U kunt ten allen tijde contact met ons opnemen als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij met uw gegevens doen. U kunt ons verzoeken gegevens te corrigeren en aan te passen. U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor het volgen van uw bezoek op onze website.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wanneer wij deze privacyverklaring aanpassen, wordt de gewijzigde privacy-verklaring gepubliceerd op deze site.